Nieuwe beschermheer Westlands Mannenkoor

dinsdag 28 januari 2020

Woensdagavond 8 januari vond in de Kiem in ’s-Gravenzande de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van het Westlands Mannenkoor. Een avond met veel persoonlijke aandacht. Behalve een terugblik op een druk 2019 waarin vele leden zich van hun beste kant hebben laten zien, waarvoor zij terecht de eer kregen, was er ook aandacht voor de jubilarissen met een lidmaatschap van 25 en 50 jaar. Het accent van de avond lag toch wel op de overdracht van het beschermheerschap van het koor.

Voormalig burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak werd uitgebreid bedankt voor de rol die hij afgelopen jaren met verve heeft gespeeld ten gunste van het Westlands Mannenkoor. Het koor prijst zich gelukkig met de bereidheid van huidig burgemeester Bouke Arends om deze mooie functie over te nemen. Hij verklaarde het beschermheerschap als een eer te zien en de taak met veel plezier te zullen uitvoeren.

Beschermheren WMK