Nieuwjaarsreceptie

maandag 21 januari 2019


Op 2 januari organiseerde het bestuur een nieuwjaarsreceptie voor alle leden, vrienden en sponsoren.
Het werd een gezellig samenzijn. De voorzitter blikte terug op een succesvol 2018.

Afscheid werd genomen van Jaap Stolze. Hij was onze bibliothecaris gedurende vele jaren. De voorzitter overhandigde hem een passend cadeau en sprak de enorme waardering van het koor voor Jaap uit.

Ook namen we afscheid van Piet Zuidgeest. Na 50 jaar lid te zijn geweest van ons koor zet piet er een punt achter. Hij werd toegesproken door onze voorzitter die hem een oorkonde overhandigde.
Ook was er een vertegenwoordiger van de KNZV die Piet ook een oorkonde overhandigde en hem de gouden speld toekende.

Naast het afscheid van bovenstaande leden waren er ook nog jubilarissen:
Cor v.d. Ende 50 jaar lid, Tom Buitelaar 40 jaar lid en Willem Klapwijk 25 jaar lid. Allen kregen een oorkonde uitgereikt en werden ook gehuldigd door de KNZV.
Dat laatste gebeurde ook met Leo van Ostende. Hij was 50 jaar lid van diverse mannenkoren en kreeg daarvoor een oorkonde en de gouden speld uit handen van Henk Bijvanck van de KNZV.

Nieuwjaarsreceptie WMK