Nieuwjaarsreceptie

dinsdag 27 september 2016

Op 4 januari hield het bestuur weer de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in De Kiem.

Op deze geanimeerde avond werden de ereleden Piet Looij en Jaap Stolze in het zonnetje gezet. Beiden zijn 40 jaar lid van het koor. Zij kregen een bos bloemen en een oorkonde van het koor.

De voorzitter van de regio Holland van het KNZV, dhr. Koos van Herk reikte namens de bond de erespeld en ook een oorkonde uit.